Hopp til innholdet

Gaver og sponsing

Vi ser det som en av våre viktigste roller å kunne støtte lokal utvikling og frivillighet. 

drone og rådyr

Penger til lokalsamfunnet

Banken gir årlig store summer tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsoravtaler og ”gaver til allmennyttige formål”. Vårt mål for lokalsamfunnet er at det skal være et eksistensgrunnlag for idrett og kultur, hvor mennesker kan utvikle seg. Lokalsamfunnet skal være et godt sted å leve og banken er en aktiv støttespiller. 

Hver år deler vi også ut stipend til lovende utøvere innen kultur og idrett, samt et utdanningsstipend. 

Våre stipender

Gjennom våre stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning. 

Sophie Tønneberg

Sophie ble tildelt utdanningsstipend i 2024

Sophie Tønneberg var en av to som ble tildelt årets utdanningsstipend på kr 50 000 fra banken.