Hopp til innholdet
Bærekraft

Kulturstipend

Høland og Setskog Sparebanks kulturstipend skal være en viktig spire til videre utvikling av kulturlivet i bankens kjerneområde. Stipendet er ment å favne alle områder innenfor kunst og kultur, motivere for videre utvikling og være en stimulans for kunstnere med talent.

Stipendet er på kr. 60.000,- og gis til en person i sin helhet.

Stipendet deles ut i forbindelse med en kulturell begivenhet som er naturlig for Høland og Setskog Sparebank. I år hvor juryen ikke finner noen velegnet kandidat, vil det ikke bli
foretatt noen utdeling.

Alle over 16 år kan søke – ingen øvre aldersgrense.

Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, i tillegg må den være godt begrunnet og kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist er 1. september hvert år.

Vinnere bør forvente å bli forespurt om å ”gi noe tilbake” i form av deltagelse ved arrangement i bankens regi eller lignende.

Juryen består av 5 personer. I tillegg til administrerende banksjef, velges to ansatte fra Høland og Setskog Sparebank samt to eksterne personer med erfaring fra kulturlivet.


Henvendelser og søknad sendes til Bjørg Lunder. E-post:bl@hsbank.no