Hopp til innholdet
Bærekraft

Idrettsstipend

Høland og Setskog Sparebanks idrettsstipend har til hensikt å stimulere lovende enkeltutøvere i bankens kjerneområde, som har utmerket seg med gode ferdigheter og prestasjoner. Med enkeltutøver menes også den enkelte i lagidretter.

Stipendet deles ut i forbindelse med et idrettsarrangement rundt juletider hvert år.
I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater, vil det ikke bli foretatt noen utdeling. 

Det skal årlig deles ut inntil 2 stipend, hvert á kr. 20.000,-

Idrettstalenter i aldersgruppen 14 - 22 år kan søke. Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, dokumenterte resultater og være godt begrunnet. Søkere må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Vinnere bør forvente å bli forespurt om å ”gi noe tilbake” i form av deltagelse ved arrangement i bankens regi eller lignende.

Juryen består av 6 personer. I tillegg til administrerende banksjef, velges to ansatte fra
Høland og Setskog Sparebank samt 2 tillitsvalgte fra idrettslag hvor Høland og Setskog Sparebank er hovedsamarbeidspartner.

Juryen består av:
- John Sigurd Bjørknes
- Carl Fredrik Havnås
- Bjørg Lunder
- Bjørn Ottesen (HIUL)
- Nina G. Fjeld (SHIUL)