Hopp til innholdet
Bærekraft

Utdanningsstipend

Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere for å hevde seg i konkurransen, og banken ønsker å stimulere til at flere unge satser på høyere utdanning.

Det skal årlig deles ut inntil 2 stipend, hvert á kr 50 000,-

Stipendet deles ut i forbindelse med et arrangement ved Bjørkelangen Videregående Skole i juni hvert år.

I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater, vil det ikke bli foretatt noen utdeling. Søkere må være under 30 år. Søkere må ha startet utdanning på minimum Mastergrad-nivå – gjerne internasjonalt. Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, dokumenterte resultater i form av karakterutskrifter og være godt begrunnet. Søkere må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til. Søknadsfrist 15. februar hvert år.

Vinnere bør forvente å bli forespurt om å ”gi noe tilbake” i form av deltagelse ved arrangement i bankens regi eller lignende.

Juryen består av 5 personer. I tillegg til administrerende banksjef, velges to ansatte fra Høland og Setskog Sparebank samt 2 tillitsvalgte fra bankens styre/forstanderskap.

Juryen består av:
John Sigurd Bjørknes
Bjørg Lunder
Olav Wennemo
Siri Mortensen