Hopp til innholdet

Drosjeforsikring
  • Forsikringen kan utvides til å dekke avbrudd med inntil 3.000 kroner per dag
  • Ekstrautstyr verdt inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko
  • Dekker taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen

Forsikre drosjen din

Vi forsikrer drosjer, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 personer og reservedrosjer.

Dette dekker forsikringen

Kasko Delkasko Ansvar
Vognskade
Taksameter og kommunikasjonsutstyr
Utvidet totalskadegaranti
Ekstrautstyr inntil 60 000 kroner
Ransforsikring
Brann
Tyveri
Glass
Redning
Ansvar
Rettshjelp
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Spørsmål og svar om drosjeforsikring 

For å kjøre lovlig på norske veier må bilen minimum ha ansvarsforsikring. Den dekker skade på personer uten beløpsgrense. I tillegg dekker den skader på andres kjøretøy, eiendom og eiendeler.
Det er flere ting som påvirker prisen. For eksempel hvilken bil du har og hvor mye den er verdt, hvor mye du kjører og stedet bilen er registrert. Kjører du skadefritt og har god kjørehistorikk kan dette gi lavere pris på forsikringen.
Ansvarsforsikring dekker et ubegrenset beløp for skader du gjør på andre personer og inntil 100 millioner for skader du gjør på andres kjøretøy, eiendom og ting.
Kasko er en bilforsikring som dekker skade på egen bil som følge av sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig ytre påvirkning.