Hopp til innholdet
Kunde som får hjelp av en rådgiver i et møte

Bedriftslån
  • Lån til eiendom, maskiner og produksjonsutstyr
  • Velg mellom fast eller flytende rente, eller en kombinasjon
  • Nedbetalingsavtale tilpasset bedriftens økonomi

Lokal kunnskap gir muligheter

God kjennskap til nærmiljøet gjør oss til en god partner for lokale bedrifter.

Større fleksibilitet

Vi ser muligheter der storbankene ser utfordringer. Geografisk nærhet gir oss et bedre beslutningsgrunnlag når vi skal vurdere søknader.

Raske beslutningsveier

Større kunnskap om lokalt næringsliv og en mindre bankorganisasjon, gjør at beslutningsveiene er korte.

God rådgivning

Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer på både kort og lang sikt. Derfor setter vi oss godt inn i bedriftens økonomi før vi anbefaler løsning er som passer til dine behov.

Vårt mål er å sikre driften av banken og å gi tilbake til lokalsamfunnet – derfor er det viktig for oss at kundene våre gjør det bra.

Kontakt oss om finansiering

Spørsmål og svar om bedriftslån

Et bedriftslån gir kapital til bedrifter for å dekke ulike behov,  som drift eller om du skal utvide bedriften din. Bedrifter i alle størrelser, fra små foretak til større selskaper, kan søke, så lenge de møter kravene til kredittverdighet.
For å få et bedriftslån trenger du en klar forretningsplan, stabil inntjening, og en god kredittscore. Vil se på din og bedriftens økonomiske historikk for å vurdere risikoen vi tar ved å låne ut penger.
Det kan velges mellom annuitet og serielån. Et annuitetslån har lik betaling i hver periode i nedbetalingstiden, mens et serielån har høyest betaling i starten av nedbetalingsperioden da avdragene er like for hver periode.
Nedbetalingstiden vil være avhengig av investeringen og bør ikke overstige investeringsobjektets økonomiske levetid.
Sikkerhet for lånet kan være knyttet til investeringsobjektet eller til fast eiendom.