Hopp til innholdet
Snekker med plank på skulderen

Byggelån
  • Du har midler tilgjengelig hele byggeperioden
  • Betal kun renter på det du har brukt av lånerammen
  • Råd og oppfølging hele byggeperioden

Kjekt å ha når du bygger nytt eller renoverer stort

Skal bedriften din bygge noe nytt eller gå i gang med ett større rehabiliteringsprosjekt? Da kan det være fornuftig å søke om byggelån hos oss. Vi er i tett dialog med deg under hele byggeprosessen.

Dette er byggelån

Byggelånet skal dekke løpende kostnader under byggeperioden og lånet blir gitt som en kredittramme, hvor det også påløper en rammeprovisjon.

Når byggeperioden er over kan byggelånet gjøres om til et langsiktig lån eller gjøres opp ved salg av eiendommen.

 

Kontakt oss om finansiering

Spørsmål og svar om byggelån

Et byggelån er en låneramme som betales ut i takt med utviklingen i byggeprosjektet.
Et byggelån passer for bedrifter som skal bygge nytt eller som skal gå i gang med omfattende rehabiliteringer.
Når byggeperioden er over gjøres byggelånet om til et langsiktig lån eller gjøres opp ved salg av eiendommen.