Hest

Hesteforsikring hjelper deg økonomisk dersom hesten din blir syk, skadet eller dør.
  • Forsikringen kan kjøpes fra og med hesten er ni dager gammel
  • Kan utvides til å omfatte erstatning for blant annet veterinærutgifter
  • Omfatter skader som fører til at hesten på grunn av sykdom eller ulykke, dør, må avlives eller kommer bort
Kontakt meg om forsikring av hest

Om forsikringen

  • Forsikring for enkeltdyr som identifiseres med navn og id-nummer.
  • Kan tegnes fra ni dagers alder.  
  • Veterinærattest kreves når forsikringssum er over kr 50.000.
  • Gjelder inntil første forfall etter at hesten fyller 24 år.
  • Veterinærutgifter erstattes med inntil kr 40.000 per skadetilfelle.