Status                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eika Norden fondet steg +1,5 % i mai. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +1,3 % målt i norske kroner. Så langt i år er fondet opp 13,9 %, 2,5% bedre enn den nordiske referanseindeksen som er opp 11,5 %. 

Mai var en sterk måned for aksjemarkedet i Norden, ledet an av Oslo Børs som steg 5 %. Markedene i Finland og Danmark steg også markant med en oppgang på 4 %, mens Sverige steg med 2 %, målt i lokal valuta. Det globale aksjemarkedet steg med 4,5 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). Oppgangen i aksjemarkedet var relativ bred uten markante forskjeller i avkastning mellom sektorer og stil, slik som sykliske mot mer defensive sektorer. I løpet av de siste par ukene av mai har derimot defensive selskaper begynt å gi meravkastning mot mer vekstsensitive sykliske selskaper. Overordnet virker aksjemarkedet til å være i en eklektisk fase der investorer fokuserer mindre på lange renter som sentimentindikator, og mer fokusert på tematisk narrativ. I forrige månedsbrev skrev vi om denne observasjonen med et marked «drevet av teknologioptimisme og forventinger om at kunstig intelligens vil være positivt for den økonomiske veksten og konjunkturen». I mai ga selskaper i kraftsektoren den beste avkastningen med en forventning om sterk vekst i inntjening på grunn av voldsom vekst i kraftetterspørsel for å drifte datasentre.   

I månedsbrevet for april skrev vi at «inflasjonen holder seg høy i USA og ledende indikatorer for arbeidsmarkedet og forbrukeren har svekket seg i det siste». De siste høyfrekvente makroøkonomiske nøkkeltallene fra USA bekrefter denne utviklingen, og ledende indikatorer for arbeidsmarkedet i USA har svekket seg ytterligere, noe som også påvirker forbrukertilliten. Vår tolkning av disse indikatorene er at veksten i USA svekker seg mens i Europa overrasker vekstmomentet positivt, drevet av servicesektoren og stigende forbrukertillit fra lave nivåer. Forventninger om nærstående rentekutt fra den Europeiske sentralbanken styrker optimismen for Europa. Sverige var først ute med å kutte renten i mai, og dette er også med på å sette en positiv tone for aksjemarkedet for resten av Europa.  

Resultater

Mediekonsernet Schibsted var den sterkeste bidragsyteren for fondet i mai med en oppgang på 19,70 % (inkludert utbytter). Etter salget av Adevinta og Schibsted Media fremstår det nye Schibsted som mer fokusert, og vi forventer ytterliggere kostnadsfokus fremover. Frontline bidro positivt med en oppgang på 13,5 % til tross for at de rapporterte første kvartals-inntjening noe under forventningene. Nye handelsmønster og begrenset tilbudsvekst gjør at utsiktene til høy inntjening fortsetter å være gode. Rockwool, en dansk produsent av isolasjonsprodukter, var opp 18 % målt i norske kroner etter at selskapet meldte om sterkere marginer enn ventet i første kvartal. Salgsveksten har overrasket positivt i USA og selskapet virker nå mer optimistisk rundt trendene i Europa. 

På den negative siden var lastebilprodusenten Volvo ned 2 % målt i norske kroner. Nedgangen kan forklares med noe svakere ordreinngang i både Europa og USA. Vi har nylig diskutert dette med selskapet som peker på at det blir lettere å optimere produksjonen, og dermed marginene, i et noe roligere marked. Helseselskapene Novo Nordisk og AstraZeneca var ned henholdsvis 1 og 3% i mai. Nyhetsbildet for begge selskaper fortsetter å være positivt, men oppgangen tok en pause i mai. Hittil i år er Novo Nordisk opp 36 % og Astra er opp 21,9 %, målt i norske kroner. 

 

 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.