Hopp til innholdet
Bærekraft

Åpenhetsloven

Høland og Setskog Sparebank støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022 og Høland og Setskog Sparebank er underlagt denne loven. Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger både i egen virksomhet og våre forretningspartnere/leverandører.

Vi har i 2023 ikke identifisert faktisk negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Høland og Setskog Sparebank sin redegjøresle finner du til høyre. 

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt på post@hsbank.no