Hopp til innholdet
Far leker med sønnen sin på gulvet.
En sikker fremtid for deg og dine.
Forbrukslån

Sikre ditt forbrukslån med en betalingsforsikring

Slik får du en tryggere økonomisk hverdag for deg og dine nærmeste.

Med vår betalingsforsikring kan du puste litt lettere, selv når livet ikke går helt på skinner.

Betalingsforsikringen dekker ditt månedlige terminbeløp hvis du skulle bli arbeidsledig eller permittert, sykemeldt, innlagt på sykehus, eller opplever et samlivsbrudd.

I tilfelle dødsfall, dekker forsikringen også den utestående restgjelden på ditt forbrukslån.

Ved å velge denne forsikringen gir du både deg selv og dine nærmeste en verdifull trygghet i tider som ellers kunne vært økonomisk utfordrende.

Du kan enkelt kjøpe forsikringen når du søker om et forbrukslån eller ved å logge deg inn i mobil- og nettbanken etter at lånet er utbetalt. 

Spørsmål og svar om betalingsforsikring for forbrukslån

Prisen for betalingsforsikringen er 7,9 % av ditt månedlige terminbeløp på forbrukslånet.

Forsikringskostnaden er spesifisert på din månedlige faktura, slik at du enkelt kan se hvor mye du betaler på lånet og hvor mye forsikringen koster deg. 

Eksempel:
Betaler du 2 500 kr på ditt forbrukslån per måned, vil betalingsforsikringen koste deg 198 kr. Dette gir en total månedskostnad på 2 698 kr som du vil faktureres for.

Alle som har forbrukslån hos oss kan kjøpe forsikringen.

I tillegg må du kunne bekrefte følgende:

  • At du er fast ansatt i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende.
  • At du ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og mottar ikke sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning.
  • at du ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller varsel om permittering er gitt, eller burde ha grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid.
Du kan enkelt kjøpe forsikringen når du søker om et forbrukslån eller refinansiering i den siste delen av lånesøknaden. Da kan du signere forsikringsdokumentene samtidig som du signerer resten av dokumentene som gjelder lånet.

Har du allerede fått lånet, men ennå ikke kjøpt betalingsforsikring kan du gjøre det i mobil- og nettbanken. Gå til låneoversikten din og naviger til forbrukslånet ditt. Velg deretter Betalingsforsikring blant lånetjenestene.

Angrerett

 Har du nettopp kjøpt betalingsforsikring har du ubetinget angrerett på 14 dager fra kjøpsdato. Angreskjemaet mottar du sammen med forsikringsavtalen. Fyll ut skjemaet og sendt det til kredittbank@eika.no så ordner vi resten.

Oppsigelse

Du kan når som helst avslutte din betalingsforsikring ved å logge inn i mobil- og nettbanken. Naviger til låneoversikten og velg forbrukslånet forsikringen hører til. Deretter velg Administrer lånet ditt og Betalingsforsikring fra lånetjenestene på siden.

Oppsigelsen sender du enkelt ved å bekrefte at du ønsker å si opp forsikringen nederst på siden.

Skade melder du elektronisk ved å fylle ut skademeldingsskjemaet på denne siden. 

Saksbehandler er Crawford & Company, og kan kontaktes på telefon 67 55 25 00 eller e-post company@crawco.no