Hopp til innholdet

Meld skade på bygninger og eiendeler

Logg inn og velg forsikringen det gjelder. Svar på spørsmål om hva som har skjedd. Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt innen kort tid.

Gårdshus, Bondegård, Gård

Meld skade på bygninger og eiendeler

Her kan du melde skade på bygninger og eiendeler.

Spørsmål og svar

Ved akutt vannskade: Steng av vannet (stoppekran). Ring rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet. Slå av sikringen i området som er påvirket. Flytt løse gjenstander. Fjern vann der det er mulig.
Hvis skaden dekkes av forsikringen, velger vi en leverandør som reparerer skaden, eller foretar et kontantoppgjør.
Meld skaden til politiet. Sikre stedet. Skaff oversikt over tapet og dokumentasjon over dette.
Skaden må meldes Landbruksdirektoratet via Altinn. Når du har fått erstatningsbeslutningen derfra ber vi deg sende over dokumentasjonen til oss. Vi trenger denne for å ta stilling til erstatningen dersom du har kjøpt tilleggsdekningen. 

En naturskade er definert etter nærmere regler: 

  • Storm
  • Flom
  • Skred
  • Jordskjelv

Blir du rammet av en naturskade bør du om det er forsvarlig sikre verdiene dine.

Hvis det er varslet flom eller storm bør du sikre gjenstander på en forsvarlig måte. Som for eksempel flytte eiendeler opp fra gulv og sikre løse gjenstander.