Hopp til innholdet
Mann med mobil pa parkert sparkesykkel
Husk at du må stå helt stille om du skal bruke mobilen når du bruker en elsparkesykkel.
Elsparkesykkelforsikring

Kan du trafikkreglene for elsparkesykler?

Slik kjører og parkerer du trygt i trafikken og unngår sure bøter.

Er det én ting som er kjipt, så er det å få en bot for noe du kunne ha unngått om du bare hadde visst bedre.

Vi har derfor samlet de aller mest grunnleggende trafikkreglene du bør kjenne til om du bruker en elsparkesykkel.

Så ta en kjapp sjekk her før du suser av gårde med vinden i håret, nei vent: hjelmen.

1. Her kan du kjøre en elsparkesykkel

I prinsippet kan du kjøre overalt så lenge du følger kjøreretningen, trafikkreglene og skiltingen.

Du kan kjøre en elsparkesykkel på vanlige veier, i kollektivfelt, på sykkelvei, i sykkelfelt, på fortau og gangvei og over gangfelt.

Men du kan ikke bruke elsparkesykkelen din på motorveier eller motortrafikkveier.

Bare husk at det er spesifikke regler som gjelder for hvert sted du kan bruke den, for eksempel at du har en spesiell vikeplikt avhengig av hvor du befinner deg. 

2. Husk at du har vikeplikt i mange situasjoner

På veien

Kjører du på veien sammen med biltrafikk, skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter.

Det betyr at du for eksempel:

  • Har vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • Har vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • Skal stoppe på rødt lys
  • Skal vise tegn når du svinger

Kollektivfelt

Skal du kjøre i kollektivfelt må du passe på å holde deg unna blindsonen til bussen.

Sykkelveier

På gang- og sykkelvei må du kjøre på høyre side og ta hensyn til de som går og sykler der - spesielt de som går - de er mer sårbare i trafikken.

Skal du kjøre forbi noen, så gjør du det på venstre side, holder god avstand og en maksgrense på 6 km/t. 

Sykkelfelt

Du kan ikke kjøre i begge retninger i et sykkelfelt, og kan derfor bare kjøre i riktig retning på høyre side av veien. Det er heller ikke lov å stoppe eller parkere i sykkelfeltet.

Skal du kjøre noen forbi her, kjører du forbi på venstre side når det er trygt. Pass på at du har god avstand til andre i sykkelfeltet.

På fortau og gangvei

Så lenge du ikke er i veien eller til fare for gående, kan du kjøre på gangvei og fortau. Men, er det masse folk der, må du faktisk gå av elsparkesykkelen og trille den.

Skal du kjøre forbi noen på fortauet eller gangveien, må du holde god avstand og ikke kjøre fortere enn 6 km/t.

Over gangfeltet / fotgjengerfelt

På samme måte som med de som sykler, har du vikeplikt for biler i fotgjengerfeltet når du bruker en elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy.

Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane, eller til bilene stopper, før du kan gå over gangfeltet.

Men, går du av elsparkesykkelen og triller den, har bilene vikeplikt for deg.

3. Vis hensyn når du parkerer. Du kan få bot om du parkerer feil

Hvis du parkerer elsparkesykkelen slik at den er i veien for andre, eller på områder hvor det står et skilt om at det ikke er lov å parkere, kan du risikere å få en bot.

Pass derfor på at du parkerer elsparkesykkelen din slik at den ikke er til hinder eller ulempe for de som sykler, går eller for eksempel for bruker rullestol eller har nedsatt syn. 

Bruk sykkelparkeringer, sykkelstativ eller områder ved bussholdeplasser hvor det er lov.

Pass også på at den også ikke velter når du setter den fra deg.

4. Maks 6 km/t hvis du kjører forbi noen

Skal du kjøre forbi noen på fortauet, i gangveien eller på gangvelt, kan du ikke kjøre fortere enn 6 km/t.

Du skal i tillegg holde god avstand til de som går og sykler. Er det for mange folk til at dette ikke er mulig, har du faktisk ikke lov til å kjøre på fortauet. Da må du gå av elsparkesykkelen og trille den.

10 andre regler du bør kunne før du kjører av gårde

Ved siden av de fire reglene vi nevner her, er det verdt å vite at du for eksempel:

  • Ikke har lov til å ha med deg passasjerer.
  • Må bruke hjelm om du er mellom 12 og 15 år.
  • Ikke kan bruke mobilen mens du kjører.
  • Ikke kan kjøre med promille.
  • Må ha en ansvarsforsikring.

Heldigvis har vi laget denne oversikten over de 10 aller viktigste kravene du bør kunne for å holde deg innenfor de norske lovene. 

Og du, ansvarsforsikringen du er nødt til å ha, kan du kjøpe her.

Bli sett og ikke glem blindsonen

Husk at du bør ha på deg synlige klær og reflekser når du er ute på kveldstid. Ikke vær i bilens blindsone.

Se video: Skikk og bruk på elsparkesykkel