Etter Sparebankloven og Høland og Setskog Sparebanks vedtekter kan en del av bankens overskudd brukes til allmennyttige formål i bankens naturlige distrikt. Årlig kan lag og foreninger søke på denne gaveutdelingen.

Hvert år deler banken ut midler til lokale investeringer som kommer allmennheten til gode. En del av overskuddet kan de lokale lag og foreninger søke på. 

Vi setter pris på å få utfyllende søknader.

Frist 16. februar 2024.