Hopp til innholdet
Bestefar bygger Lego sammen med barnebarnet sitt på stuebordet.
Ikke alle ønsker seg en digital hverdag.
Kredittkort

Trenger du et mindre digitalt kredittkort?

Noen liker fremdeles å håndtere hverdagen sin på «den gamle», analoge måten.

Analoge tjenester for deg som trenger det

Både samfunnet og bankenes produkter og tjenester er i stadig endring og det meste blir stadig mer digitalisert. Likevel er det ikke alle kunder som ønsker seg å være heldigitale eller har mulighet til å håndtere sin bankhverdag elektronisk på nett.

Er du en av dem som fremdeles liker å gjøre ting på «den gamle» måten eller har behov for assistanse når det kommer til bruk av digitale løsninger? Vi har samlet alt du behøver å vite om våre analoge korttjenester i forbindelse med våre kredittkort.

Lurer du på noe?

Ta en prat med oss:

Telefon: (+47) 915 03 850
E-post: kundesenter@eika.no

Åpningstider
Mandag - fredag (kl. 08.00 - 16.00)

Det aller viktigste først

Er du en av dem som ikke har BankID eller ikke kan få BankID har vi mulighet til å utføre legitimasjonskontroll på følgende vis:

1. Du må oversende bevitnet kopi av gyldig legitimasjon per post.

Gyldig legitimasjon er:

 • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
 • Norske nasjonale ID-kort
 • Norske førerkort
 • Norske bankkort med bilde
 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
  (en oversikt over disse er presentert i utlendingsforskriften vedlegg 4)
 • Norsk utlendingspass (blått pass)
 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)

2. En bevitnet kopi av legitimasjon betyr at riktigheten av dokumentet er bekreftet av to vitner eller annen dokumentasjon i tillegg – f. eks kopi av selvangivelse eller annet dokument utstedt av offentlig myndighet.

Ønsker du å bruke privat personer som vitner, må disse være over 18 år og bosatt i Norge. Vitnene må oppgi følgende informasjon og signere på selve arket med legitimasjonskopien:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Bekrefte at dokumentet er rett kopi og at det tilhører vedkommende som må legitimeres
 • Sted/dato

Høres dette komplisert ut, har vi utarbeidet et eget skjema du kan benytte deg av. Ta kontakt med oss for å få skjemaet tilsendt per post.


For at vi skal kunne tilby sikre analoge korttjenester, må vi innhente kopi av legitimasjon manuelt. Både kopi av pass og førerkort inneholder sensitive personopplysninger som f. eks ditt personnummer. Vi ønsker ikke at slike opplysninger skal sendes på e-post og dermed er vi nødt til å bruke brevkorrespondanse som eneste form for sikker kommunikasjon.

Har vi spørsmål vi ønsker å oppklare i forhold til skriftlige henvendelse vi har mottatt fra deg, vil vi kontakte deg per telefon. Ved å ta en prat unngår vi mulige misforståelser og kan avtale prosessen videre i den aktuelle saken.

Du kan nå oss per post ved å sende et brev eller annen korrespondanse til:
Eika kundesenter,
Postboks 1228,
2806 Gjøvik
Ønsker du å gi fullmakt til andre for å håndtere ditt kredittkort, må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette per post (brev). Legg ved bevitnet kopi av legitimasjon. Ta en titt på forrige avsnitt for mer informasjon om dette.

Så snart henvendelsen er mottatt vil vi sende deg fullmaktsskjema for utfylling og signering. Vi vil også gi deg en kort beskrivelse av prosessen videre.

Ønsker du at fullmaktsinnehaver skal ha et tilleggskredittkort tilknyttet din kredittkortavtale, kan du spesifisere dette i brevet du sender til oss. I det tilfellet vil du motta ytterliggere dokumentasjon som må fylles ut.

Et tilleggskredittkort er et kort tilknyttet samme konto og kredittgrense som ditt eget kort, men som står registrert i fullmaktsinnehaverens navn. Kjøp foretatt med tilleggskortet faktureres på samme faktura som kjøp utført med ditt hovedkort.

Spørsmål og svar om "analog" søknad

Ønsker du å søke om kredittkort må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette per post (brev). 

Du må bekrefte at du ikke har BankID eller tilgang til digitale tjenester som f. eks nett- og mobilbank for å kunne søke om kredittkortet manuelt.

Når henvendelsen er mottatt, vil vi sende deg nødvendige dokumenter og en beskrivelse av den videre prosessen per post. Vi kan sende dokumentene kun til din folkeregistrerte adresse og anbefaler at du sjekker at denne er korrekt.

For deg som allerede har et kredittkort

Ønsker du å vite saldo på kredittkortet ditt eller få tilsendt transaksjonsoversikt som viser bevegelsene på kortet for en bestemt periode, ta kontakt med kundesenteret på telefon (+47) 915 03850 så hjelper vi deg.

Ønsker du å overføre penger fra kredittkortet ditt til en annen konto, må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette per post (brev). Sammen med brevet må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon. Ta en titt på forrige avsnitt for mer informasjon om dette.

Du må oppgi følgende informasjon i brevet:

 • Beløpet du ønsker å overføre (minste beløp for overføring kr 1 000, 50 kroner i gebyr kommer i tillegg)
 • Kontonummeret beløpet skal overføres til. Mottakerskonto må være i en annen Norsk bank, vi kan ikke overføre penger fra kredittkortet til kontoer i utlandet.
 • Du må bekrefte at du godtar gebyret for overføring fra kort til konto på 100 kroner og rentebelastning fra den dagen pengene overføres.

Vi vil utføre utbetalingen så snart brevet er mottatt så fremt det er tilgjengelig kreditt på kredittkortet. Behøver vi mer informasjon eller trenger å avklare noe med deg før utbetalingen finner sted vil vi kontakte deg per telefon.

 

Ønsker du å sperre ditt kredittkort, kan du gjøre dette ved å:

 • ringe vår døgnåpne sperretjeneste per telefon +47 915 03 850
 • kontakte kundesenteret per telefon +47 915 03 850 og snakke med en av våre hyggelige rådgivere

Du kan sperre kortet permanent og bestille et nytt eller legge til en midlertidig sperre slik at det kan gjenåpnes på et senere tidspunkt.

 
Ikke bekymre deg, vi kan sende deg nytt PIN-brev per post. Ta kontakt med kundesenteret per telefon +47 915 03850 så hjelper vi deg.
Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 915 03 850. Våre rådgivere vil hjelpe med å utføre endringen.
Behøver du å ta ut kontanter kan du gjøre dette i alle minibanker i Norge og i utlandet. I det tilfellet kan du bli belastet med et gebyr for uttaket. Sjekk gjeldende priser og gebyrer i prislisten.
Ønsker du å endre kredittgrensen på kredittkortet ditt, må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette på e-post eller per post (brev). 

Velger du å sende inn henvendelsen som brev, må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon.

I e-posten eller brevet må du opplyse oss om du ønsker å øke eller redusere kredittgrensen på kredittkortet ditt, slik at vi vet hvilke dokumenter du behøver å fylle ut.

Du må bekrefte at du ikke har BankID eller tilgang til digitale tjenester som f. eks nett- og mobilbank for å kunne utføre denne endringen manuelt.

Når henvendelsen er mottatt, vil vi sende deg nødvendige dokumenter og en beskrivelse av den videre prosessen per post. Vi kan sende dokumentene kun til din folkeregistrerte adresse og anbefaler at du sjekker at denne er korrekt.
 
Trenger du papirutgave av forsikringsbeviset for reiseforsikringen inkludert i kredittkortet kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon +47 915 03850 eller e-post kundesenter@eika.no. De kan sende deg papirutgave av forsikringsbeviset per post.
Du vil motta papirfaktura automatisk dersom du ikke har tilgang til mobil- og nettbank.

Har du tilgang til mobil- og nettbank må du selv sørge for å avslå «Ja takk til alle eFaktura». Lurer du på hvordan du gjør det, må du ta kontakt med banken du har nettbankavtale med.
Du vil motta årsoppgaven tilsendt automatisk per post dersom du ikke har avtale om mobil- og nettbank.

Har du tilgang til mobil- og nettbanken sendes årsoppgaven elektronisk. I dette tilfellet kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon +47 915 03850 eller e-post kundesenter@eika.no. De kan sende deg kopi av årsoppgaven per post.
Ønsker du å kjøpe eller avslutte en betalingsforsikring tilknyttet kredittkortet ditt, må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette per post (brev). Sammen med brevet, må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon.

Når henvendelsen er mottatt vil vi opprette / avslutte forsikringen og du vil motta nødvendig dokumentasjon tilsendt per post.

Behøver vi å avklare noe før forsikringen opprettes/avsluttes vil vi ta kontakt med deg per telefon. 

Nyttig å vite

Selv om du ikke bruker våre digitale løsninger i dag, kan det hende at du ønsker å ta dem i bruk på et senere tidspunkt. 

I dette tilfellet må du sende oss en skriftlig henvendelse per post (brev). Sammen med brevet må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon. Skriv gjerne at du ønsker å ta i bruk våre nettbaserte tjenester og eventuell dato for overgang fra det analoge til det digitale. Du må også bekrefte at du har gjelden BankID avtale.

Vi vil da avslutte utsendelsen av lovpålagte dokumenter per post (f. eks årsoppgaver) og vil levere alle dokumenter digitalt i mobil- og nettbanken.

Ønsker du å motta eFaktura må du selv godta «Ja takk til alle» i mobil- og nettbanken. Ønsker du veiledning rundt dette, kan du ta kontakt med kundesenteret.
 
Ønsker du å ta en pause fra det digitale, må du sende oss en skriftlig henvendelse per post (brev). Sammen med brevet må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon.

Skriv gjerne at du ønsker å benytte deg av våre ikke-digitale tjenester og oppgi ønsket dato for endringen. I tillegg må du bekrefte at du ikke lenger har gyldig BankID avtale og tilgang til mobil- og nettbank.

Vi vil da etterkomme ditt ønske og sende ut fremtidige lovpålagte dokumenter (f. eks årsoppgaver) per post.
 
Besteforeldre spiller sjakk med barnebarnet sitt ved kjøkkenbordet, alle smilende og konsentrerte.

Liker du å lese ting på papir?

Last ned vår informasjonsbrosjyre eller kontakt oss for å få denne tilsendt per post. Da kan du nyte en kopp kaffe i solen mens du blir bedre kjent med våre analoge korttjenester.