Våre stipend

Høland og Setskog Sparebank deler hvert år ut kr 200 000,- innen utdanning, kultur og idrett. Gjennom våre nye stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning. Kulturstipendet ble for første gang utdelt i 2001. I 2010 kom Idrettstipendet og Utdanningstipendet.
idrettsstipend

Idrettsstipend

Stipendet tildeles ungdom mellom 14 og 22 år. Her deles det ut 2 stipender à kr 20.000,-
Har du spørsmål vedrørende våre stipender?
Kontakt Bjørg Lunder
Telefon: 464 72 366