Din faste kontaktperson kan hjelpe deg med alt, enten det gjelder lån, sparing, skadeforsikring eller livsforsikring på personmarkedssiden. Vi tilbyr våre bedriftskunder en totalpakke i form av lån, leasing, forsikring, nettbank, betalingsterminaler, garanti, OTP (obligatorisk tjenestepensjon), alt for å sikre kundens behov. 

Høland og Setskog Sparebank er en solid og selvstendig sparebank med 43 godt kvalifiserte medarbeidere. Vi er en del av Eika Alliansen og medlem i Sparebankforeningen. Våre egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs.  

Vi er til stede med fullverdige kontorer på Bjørkelangen, Setskog, Hemnes og Løken i Aurskog-Høland kommune. Kommunen ligger i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med ca. 14.000 innbyggere. Kommunesenteret er på Bjørkelangen.  

Penger til lokalsamfunnet
Banken gir årlig store summer tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsoravtaler og ”gaver til allmennyttige formål”. Vårt mål for lokalsamfunnet er at det skal være et eksistensgrunnlag for idrett og kultur, hvor mennesker kan utvikle seg. Lokalsamfunnet skal være et godt sted å leve og banken er en aktiv støttespiller. Høland og Setskog Sparebank deler hvert år ut stipender til lovende utøvere innen kultur og idrett, samt utdanningsstipend.

Vår historie
Hølands Præstegjelds Sparebank ble opprettet 6. juni 1849 og startet sin virksomhet i desember på Skedsmo, daværende kommunelokale for Høland kommune. Grunnlaget for banken ble lagt ved at kornmagasinene på Hemnes og Setskog (senere også Løken) ble solgt og kapitalen benyttet til å bygge opp bankens grunnfond (startkapital). En svært sentral person i denne forbindelse var daværende sogneprest Gabriel Smith Faye. Hølands Præstegjelds Sparebanks fremste formål var å ta imot penger og gjøre dem fruktbringende, slik at rentene kunne legges til kapitalen.

I 1910 trekker Setskog seg ut av samarbeidet og oppretter sin egen bank. Setskog Sparebank blir opprettet i 1912. Ved Høland Sparebanks 100 års jubileum var forvaltningskapitalen på nesten 6 millioner kroner og egenkapitalen på nesten 360.000 kroner.

I 1999 feiret banken 150 års jubileum. I løpet av sommeren det samme året gjennomførte banken en grunnfondsbevisemisjon og ble børsnotert. Emisjonen tilførte 50 millioner i grunnfondsbeviskapital slik at egenkapitalen steg til 138 millioner kroner. Forvaltningskapitalen var da på ca. 930 millioner kroner.

I 2010 fusjonerer Høland Sparebank med Setskog Sparebank. Navnet ble Høland og Setskog Sparebank. 100 år etter at Setskog trakk seg ut av samarbeidet ble de to bankene til en bank igjen.