Vedtekter

Vedtatt av Høland og Setskog Sparebanks forstanderskap 4. mars 2021.