Valgkomiteens innstilling følger nedenfor og vi ber om at dersom du har innsigelser eller andre forslag til denne, tar kontakt med adm. banksjef John Sigurd Bjørknes, e-post jsb@hsbank.no eller administrativ leder Liv Jacklin på e-post  liv@hsbank.no innen tirsdag 1. februar kl 15.00, ellers ansees valget enstemmig.

 

  1. Det skal velges ett medlem til forstanderskapet for fire år

På valg er:                          Reidun Sørås Ottesen, Løken

                                        

Valgkomiteen foreslår:        Reidun Sørås Ottesen, Løken                                        

 

Bjørkelangen, 7. januar 2022

 

Innskyternes valgkomité

 

 

Jan Runar Olberg                                 Espen Skarvang                                   Ragnar Heide