Etter Sparebankloven og Høland og Setskog Sparebanks vedtekter kan en del av bankens overskudd brukes til allmennyttige formål. Hvert år deler banken ut store midler til lokale investeringer som kommer allmennheten til gode. En del av overskuddet kan de lokale lag og foreninger søke på. 

Vi setter pris på å få utfyllende søknader.

Trykk her for elektronisk søknadsskjema