Den 86 år gamle damen ble oppringt av en blid og hyggelig kar som hadde presentert seg fra Høland og Setskog Sparebank. Han ville få bekreftet at hun hadde penger hos oss og ville hjelpe henne med å få bedre rente på pengene. Hennes familie hjelper henne med økonomien, noe hun hadde presisert i samtalen. Vedkommende var svært hyggelig og overtalende og hadde sagt at det ikke var nødvendig å blande inn barna, siden hun selv bestemte over pengene sine. "Det var vi som bank som hadde de beste forutsetningene for dette". Den eldre damene hadde da blitt redd og avsluttet samtalen.

Vi vil med denne meldingen gjøre våre kunder oppmerksomme på at vi ikke ringer våre kunder på denne måten. Opplever dere slike henvendelser så legg på og meld i fra.