Den 15.februar hvert år er søknadsfristen for å søke på bankens utdanningsstipend. Banken ønsker å motivere unge lokale mennesker til å ta høyere utdannelse, så hvert år deler banken ut 2 x kr. 50.000 til to studenter.

Kravet for søker er at denne er i et Master-løp eller tilsvarende(dvs etter 180 poeng eller tilsvarende) Søknaden må inneholde personalia, karakterutskrifter, annen relevant info, og hva beløpet ønskes brukt til. Søker må være under 30 år. 

Banken forbeholder seg rettigheten om ingen utdeling ved for få søkere eller for svake søknader. 

Søknad sendes til bl@hsbank.no