Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader, myndighetskrav og endrede markedsforhold. Beste boliglånsrente vil fra 29.11.2016 være 2,45%.

Renteendringen for eksisterende lån vil gjelde fra og med 13. januar 2017 og nye lån fra 29.11.2016