Som følge av den alvorlig situasjonen Norge er inne i nå knyttet til koronaviruset, har Norges Bank endret styringsrenten fredag 13. mars med 0,50 %-poeng, og 20. mars med ytterligere 0,75 %-poeng.

Høland og Setskog Sparebank kommer til å redusere renten på lån og innskudd i et samlet rentekutt. Vi vil varsle våre kunder om tidspunkt og omfang så snart endelig rentebeslutning er vedtatt.