Alle banker i Norge er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. Vi er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny dokumentasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

Hvilken type legitimasjon

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet kundeforholdet er det viktig at du er legitimert riktig.

Dette er for din egen sikkerhet. Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

  • Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har du BankID, så må vi ha pass.
  • Har du ikke pass kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort.

BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man legitimere seg med gyldig pass og personlig oppmøte. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

Kundeerklæring for deg og barn under 18 år

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål som går på din bruk, eller planlagte bruk, av banken. Informasjonen er en del av antihvitvaskreglementet. Har du nettbank eller mobilbank skal du ha blitt bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn. Har du allerede besvart dem, blir du ikke bedt om det igjen. Er du usikker, logg deg inn i nettbank/mobilbank og se om det kommer opp. For barn under 18 år er det foresatte som fyller ut etter beste evne. Begge foresatte må også signere. Skjemaet kan også lastes ned her.

Slik leverer du informasjon til banken

Skal du levere legitimasjon skal du helst legitimere deg personlig i banken (dersom du har bankID må du legitimerer deg med pass), slik at vi får skannet legitimasjonen skikkelig. Dette gjøres i våre filialer på Bjørkelangen eller Løken. Skal du levere kundeerklæringsskjema, kan du gjøre det på den måten som passer deg best.

Skal du sende skjema elektronisk gjøres dette i nettbanken slik:

  • Logg inn i nettbanken og velg «Kontakt oss» i venstre-menyen, og deretter «Meldinger». Klikk så på de tre strekene oppe til høyre og velg «Ny melding». Last så opp en skannet bekreftet kopi av informasjonen du skal sende oss (kopien skal være godkjent av lensmann, advokat, offentlig myndighet, finansinstitusjoner eller revisor). Denne kommunikasjonsformen er helt sikker.

  • I posten sendes kundeerklæringsskjema til Høland og Setskog Sparebank, Pb 54, 1941 Bjørkelangen.