Rentene er i dag rekordlave, dette gjelder både på lån og sparekonto. Det er mange som mener at du taper penger på å ha dem i banken, dette er grunnen: Myndighetene setter et inflasjonsmål for Norge, det vil si et mål om hvor høy prisveksten skal være på et år. Inflasjonsmålet er på 2,5 %, det vil si at hvis du kjøper en liter melk til 10kr i 2016 vil en liter melk koste 10,25kr i 2017. Dersom sparerenten i banken er lavere enn 2,5 % vil du egentlig «tape» penger, fordi prisstigningen er høyere enn renten på pengene du har i banken. I tillegg må du betale 25% skatt av opptjente renter hvert år. Dette er grunnen til at det er lurt å spare i fond, det har historisk gitt en høyere avkastning. Dessuten slipper du å betale skatt før du realiserer (selger) fondet. Når det er sagt er det ikke dumt å ha en sparekonto som en buffer - hvis du for eksempel sparer til en bil du skal kjøpe deg om to år er det best å gjøre dette på en bankkonto fordi verdien av et aksjefond kan synke kraftig dersom det skulle komme en negativ svingning i aksjemarkedet. Du bør ha en tidsperiode på minst 5 år dersom du sparer i fond på grunn av svingninger i markedet.

Norge står også ovenfor en stor utfordring når det gjelder pensjonsordninger. Det har frem til i dag vært gode statlige ordninger for dette i Norge, men mange politikere og økonomer ser at dette vil bli dårligere på grunn av stor i gruppen av pensjonister og høyere levealder (pensjonistene må ha pensjon i flere år en tidligere). Vi kan derfor ikke regne med at vi får de samme gode pensjonsordningene som de før oss har hatt. Det kan derfor være smart allerede nå å begynne å spare litt. P3 har laget en fin film om pensjon, se den her.

Fond er også en god måte å spare til barna, mange setter inn litt av barnetrygden til fondsparing. Dersom du sparer 500kr månedlig i et aksjefond (forventet årlig avkasting 8,5%) vil det være ca 300 000kr etter 20 år.  Det er en veldig god sparekonto å starte med når man fyller 20 år!

Som dere ser så snakker jeg hele veien om sparing over lang tid. Du må kunne tåle de dårlige tidene, men historien viser at aksjemarkedet over tid har gitt en betydelig høyere avkastning enn banksparing.  

Jeg har snakket med Kjell som er ansvarlig for fondsparing, og her er hans tips:

  1. Kom i gang med en spareavtale tidlig, dersom du ikke føler du har så mye penger til overs, start med 300kr i måneden.

  2. Vær tro mot spareavtalen, spar hver måned og ta ikke ut pengene før du er framme ved målet.

  3. Vær klar over at det i dårlige perioder kan se «ille» ut for fondet, da er det beste å «glemme» pengene og la det stå til bedre tider.

  4. Du betaler ikke skatt på avkastningen i fondet før du tar pengene ut. På en vanlig sparekonto vil du bli trukket skatt på opptjente renter hvert år.

Er det lite til overs i hverdagsøkonomien som du kan sette av til sparing? Her er de ansatte i Høland og Setskog sparebank sine sparetips: