Området, hvor vil du bo?
Vi har brukt ruter.no og Google Maps for å finne avstand til skole, jobb, trening, venner og familie. I tillegg er det veldig viktig å se på området du skal bo i, vi har derfor gått rundt i nærområdet før eller etter visning for å få et inntrykk. Vi har også tatt tiden vi bruker fra boligen til T-bane eller busstasjon. 

Boligens standard

Har du ressursene til å pusse opp litt eller vil du ha ny bolig? Vi har vært i en del leiligheter som har vært kjempefine i selve leiligheten, mens fellesområdene (gangene/heis og uteareal) ikke er like bra. Det er viktig å tenke på at dersom du kjøper en leilighet og det er noe som må ordnes i fellesarealene vil dette øke husleien/felleskostnadene fordi sameiet må ta opp lån. Med mindre sameiet har mye penger «på bok» - dette kan sjekkes opp ved å ta kontakt med megler.

Det er også viktig å sjekke at det ikke er kostbare rom/anlegg som må repareres, som vannskade på bad/kjøkken, dårlig elektrisk anlegg, dårlige rør osv. Dersom det er slike skader i leiligheten skal takstmannen eller eier nevne dette i prospektet, men det er greit å ta en titt selv også. Vi pleier å skru på vasken både på bad og kjøkken, ta en titt i skapet under vasken for å se på rørene, og se på sikringsskapet. Dersom du kjenner noen som er bygningskyndig som f.eks. snekker/elektriker/rørlegger kan det være greit å ta han/hun med på visning, eller stille spørsmål.

Antall rom/størrelse
Hvor stort vil du ha det? Vi har bodd ett år i en leilighet på 45 kvm, og ønsker å ha litt større plass når vi kjøper eget. Størrelsen på boligen er en avgjørende faktor med  tanke på prisøkning. I vårt tilfelle er det ikke så lett å finne noe særlig større enn 50kvm hvis vi skal holde oss innenfor budsjettet, og da er det som regel kun et soverom. Vårt ønske er å ha enten to soverom eller en bod som vi kan ha alt fra støvsuger til klestørk i.

Andel/aksje/selveier
Ved kjøp av andel- og aksjeleilighet kjøper du en andel/aksje med en tilhørende borett. Du tar mest sannsynlig også over en fellesgjeld fra forrige eier. I annonsene står det gjerne:
Prisantydning: 2 000 000
Fellesgjeld: 500 000
Totalpris: 2 500 000.

Det er totalprisen de regner ut i fra i banken. Selv om du i dette tilfellet kun hadde søkt om lån på 2 000 000 er banken nødt til å regne inn fellesgjelden i borettslaget/sameiet som en del av totale låneutgifter.. Dette betjenes i felleskostnadene, som gjerne er spesifisert slik som f.eks. dette:
«Felleskostnader inkluderer renter og avdrag, trappevask, forretningsførsel, generell drift av borettslaget, kabel-TV, felles forsikring for borettslaget og kommunale avgifter» I enkelte annonser er det også spesifisert hvor mye som går til hver post, f.eks kabel-TV 199kr osv.

Både for aksje- og andelsleiligheter trenger du ikke betale dokumentavgift, som er 2,5 % av kjøpesummen ved kjøp av selveier. Dersom du tenker å leie ut leiligheten er det gjerne egne bestemmelser i de ulike borettslagene, og dette bør derfor sjekkes opp med megler.

Ved kjøp av selveierleilighet eier du hele leiligheten selv, men det er ofte felleskostnader også for en selveierleilighet. De er gjerne lavere enn ved andel- og aksjeleilighet, men de inkluderer gjerne trappevask, kabel-TV, internett osv. En kunderådgiver vil være interessert i hvor stor denne summen er dersom du skal ta opp lån, fordi det er en fast utgift du skal kunne betjene ved siden av lånet.

Andre kostnader
Det er viktig å huske at det kommer mange ekstra kostnader når du kjøper deg bolig, tv/internett, strøm og nettleie, kommunale avgifter, eiendomsskatt og forsikring. Jeg har satt opp et excel-dokument som vi fyller ut for hver leilighet/hus vi er interessert i, fordi det er veldig forskjellig fra bolig til bolig hvilke kostnader som medfølger. Det er for eksempel ikke eiendomsskatt i alle kommuner, det er mange leiligheter som har internett og TV inkludert i felleskostnadene osv. Det er veldig viktig å få et godt inntrykk av hvor mye det koster å drifte en bolig, det er ikke bare lånet fra banken som skal betjenes.

Hva er viktigst?
Alle faktorer henger sammen, skal du ha mer enn 45 kvm må du enten gå ned på standard eller flytte deg lengre ut av bykjernen. Alt henger sammen og du må se på hva som er viktigst for deg. Derfor skrev vi ned en liste over det som er viktig for oss, og så på hva vi fikk og mistet ved å flytte ut av Oslo kontra å bli i Oslo. Bak det som er viktig for oss satt vi et tall mellom 1 og 10, der 1 er lite viktig og 10 er veldig viktig. Et eksempel:

Areal 8
Garasje 10
Turmuligheter 7
Ha tilgang til «byaktiviteter» 2

Ut i fra denne listen (som selvfølgelig hadde flere punkter) fant vi ut at for oss er det ikke så viktig å bo midt i Oslo, og at vi heller setter pris på andre ting. Derfor gikk vi fra å se på leilighet i Oslo, til å lete etter hus i Aurskog-Høland. 

For vår del var det leilighet i Oslo som var utgangspunktet, men etter å ha vært med i noen budrunder skjønte vi fort at vi måtte lete etter bolig 500.000 under budsjett. Det gjorde at vi måtte gi avkall på mange av tingene vi ville ha, som et ekstra soverom/bod, garasje osv. Etter hvert begynte vi å lete lengre ut på bygdene og så at vi kan få en enebolig for samme sum som en 45 kvm i Oslo. Siden vi ikke er noe særlig bymennesker fant vi ut at vi heller pendler for å få større plass. Dette er valg hver enkelt må ta, men dette var mest riktig for oss.  

Pris
Dette har alt å si, hva har vi råd til? Hvor mye vil vi ha i lån? Hvor mye over takst går en bolig? Når du er på visning får du et prospekt og der er det en takstmann (utenforstående, har ingen ting med salget av boligen å gjøre) som har satt en gitt verdi på boligen. Taksten er det han mener boligen er verdt. Mange leiligheter i Oslo går 200.000-500.000 over takst, det vil si at du gir en halv million mer enn hva en fagmann mener det er verdt! Vi har tenkt på dette når vi har vært med i budrunder, hvor mye over takst vil vi gå? Det er viktig å sette seg en maxgrense før budrunden starter, for det er veldig fort gjort å bli revet med. Max lån kan være en grense, men det kommer helt an på hva du har fått i lån. Dersom du har fått klarsignal på å låne 4 000 000, og prisantydningen på leiligheten du byr på er 2 000 000 så ville jeg ikke satt maxgrensa på 4 000 000, det er mye over takst. Men kanskje du kan være med opp til 2 500 000, selv om dette også er mye over takst så er markedet i Oslo slik om dagen. Dersom du er i tvil er det viktig å rådføre seg med kunderådgiver i banken.