Helt siden mars i år, har hverdagen til de fleste av oss blitt snudd på hodet. Da oppstod en global pandemi som de færreste av oss så komme. Barn har verken kunnet gå i barnehagen eller på skolen før nå nylig, ansatte har måttet jobbe hjemmefra, og mange har også blitt permitterte. Alt dette som en konsekvens av nødvendigheten for å holde avstand til andre.

Men dette har ikke bare rammet privatlivet til den enkelte. Dette er noe også lag og foreninger rundt om i lokalsamfunnet har fått kjenne på. Mange har måttet stenge anleggene sine, og avbryte øvelser, treninger og møter. Den økonomiske situasjonen til flere har blitt helt annerledes, og forholdene er stramme. For å holde hjulene i gang, og sørge for at både barn og voksne kan fortsette med interessene sine, også etter pandemien er over, har Høland og Setskog Sparebank derfor bestemt seg for å dele ut ekstraordinære gaver til nettopp disse foreningene.

Lokalsamfunnet er noe banken prioriterer høyt, og ønsker å bidra til så godt det lar seg gjøre. Til sammen vil det derfor deles ut pengegaver pålydende 300 000 kroner fordelt på totalt 20 mottakere. Blant disse er Aurskog-Høland Fotballklubb, Løken skolekorps, Søndre Høland Idretts- og ungdomslag og Aurskog-Høland friidrett. Størrelsen på hver enkelt gave er bestemt utfra antallet medlemmer i klubben/foreningen, og hvorvidt de har en sponsoravtale med banken fra før eller ei. I praksis betyr dette at de som ikke har en sponsoravtale, og samtidig mange medlemmer, mottar en større sum enn de som allerede har en sponsoravtale, eller færre medlemmer.

Dessuten besluttet også banken allerede i mars at idrettslagene både skulle få rente- og avdragsfrie lån i tiden fremover. Dette har også gitt store utslag, da flere av dem eier store haller eller klubbhus. Rente- og avdragsfritt lån er noe som vil vare helt frem til høsten, på et tidspunkt der forholdene forhåpentligvis har blitt mer normale.

– Vår visjon er å bidra til å bygge et godt lokalsamfunn. Frivilligheten er en viktig byggestein i det, og vi tenker det er ekstra viktig å støtte opp i en krevende tid.

John Sigurd Bjørknes, administrerende banksjef i Høland og Setskog Sparebank.

Kine Holtet, Hans-Kristian Bernhus og Bjørg Lunder

Hans-Kristian Bernhus i NMK Aurskog-Høland ble positivt overrasket da Kine Holtet og Bjørg Lunder leverte gaven.