Å få lastbæreren, som jo selvfølgelig hadde blitt testet ut i forkant av fremvisningen, ville aldri ha vært mulig uten støtte fra de to lokalbankene i kommunen. Høland og Setskog Sparebank donerte 250 000 kroner til prosjektet.

Lastbæreren leases, og for å få til full finansiering av egenandelen, manglet det kr 500 000. Høland og Setskog Sparebank utfordret kommunens andre lokalbank, og sammen fikk de på plass de manglende kronene.

Ifølge rektor på Kjelle VGS, Stein Pettersen, hadde det ikke blitt noen lastbærer uten denne ekstra støtten.

– Deler av finansieringen fikk vi gjennom bevilgning til tungt utstyr fra fylkeskommunen, noe kunne vi ta fra egne budsjetter, men støtten fra lokalbankene var avgjørende for muligheten til å finansiere den, sier han.

Administrerende direktør i banken, John Sigurd Bjørknes, forklarer at også kommende årskull vil få glede av lastbæreren i lang tid fremover.

– Når leasingen er ute, byttes maskinen inn, og fungerer deretter som kontantinnskudd for ny maskin. På denne måten blir det en evighetsmaskin, sier han.

 – En enkel sak
Ifølge vår egen prosjekt- og markedskonsulent i banken, Bjørg Lunder, var det en enkel sak hvorvidt banken skulle være med som støttespiller.

– Vi er en stor skogkommune med to videregående skoler. Det å utdanne ungdom til skogpleie er meget viktig, og derfor var vårt bidrag til god og lokal utdanning naturlig, sier Lunder.

Bjørknes er enig i nettopp dette.

– Banken håper, som skolen, at undervisningen blir bedre av dette. Og at utdannelsen blir mer attraktiv. Lokalt næringsliv etterspør denne kompetansen, sier han.

Pettersen opplever at ny lastbærer er noe som har betydd mye for elevene.

– Relevant utstyr som lastbærer, moderne vinsj, i det hele tatt moderne utstyr, gjør også utdanningen mer relevant. Det er en stolt gjeng som nå kjører ut 700 kvadratmeter skog fra egen hage.

Dessuten er de opptatt av å tilby elevene en så virkelighetsnær utdanning som mulig.

– Lastbæreren betyr at elevene nettopp vil erfare hva virkeligheten er for en maskinkjører. Det betyr også at elevene i større grad forstår det ansvar og forpliktelse det innebærer å håndtere maskiner av denne størrelsen. Framfor alt får de faglig kunnskap, erfaring og innsikt som er avgjørende inn i videre læretid, sier Pettersen.

Høland og Setskog Sparebank har de siste årene bidratt mye for nettopp å styrke skolenes ulike utdanningstilbud. Dette har blant annet vært ved å gi midler til begge kommunens to videregående skoler i form av eksempelvis lastbærer, kikkert, simulator og elektrisk bil.

– Hvordan opplever du lokalbanken som bidragsyter i lokalsamfunnet?

– For oss har det vært en flott erfaring at lokalbanken i den grad har bidratt til at skolene har fått styrket mulighet til å tilby elevene utdanning med utstyr som er oppdatert, avslutter Pettersen.