Ønsker du en enklere og mer moderne bolig? Huset er nå for stort og behovet har endret seg? Det å selge og kjøpe bolig er for mange et vanskelig valg å ta. 

Vi har et flott tilbud til deg som ønsker å gå ut av eneboligen eller gårdsbruket og inn i leilighet. Dette lånet gir deg ekstra frihet.

Vi informerer også om svindelmetoder og hvordan best unngå å gå i “fella”. 

Enkel servering av kaffe og kringle.

Påmelding til 63 85 70 70 eller send en mail til marked@hsbank.no  

Velkommen!