Vi søker etter lagspillere som ønsker å utvikle seg innen bank og finans, og med engasjement for lokalsamfunnet. Du må være endringsvillig, utadvendt, resultat- og  løsningsorientert. Banken er inne i en spennende tid med endret kundeadferd og digitalisering. Du må derfor like utvikling og raskt kunne ta i bruk nye prosesser og løsninger.


Som kunderådgiver dagligbank i vårt bedriftsteam skal du drive aktiv og utadrettet kundepleie mot nye og eksisterende kunder. Du må holde deg oppdatert på relevante lover, gjeldene rutiner og systemer. Du skal samarbeide med flere i banken og være en problemløser for kunder og kollegaer. En kunderådgiver må kjenne til bankens produkter og se behovet til kunden.

Har du spørsmål og trenger nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte Siri Mortensen, sm@hsbank.no/ 464 14 033

Høres dette spennende ut? Send oss en søknad på mail til marked@hsbank.no
iinnen 15. oktober. Vi gleder oss til å høre fra deg!
Nyutdannede oppfordres til å søke.