Høland og Setskog Sparebank har besluttet å heve innskudds- og lånerenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

For eksisterende boliglån vil renteendringen tre i kraft fra 17. februar, og for nye lån fra 5. januar. 

Alle kunder som får renteendring vil bli varslet i nettpost eller pr. post.

For mer informasjon om hvordan bankene i Norge setter boliglånsrenten, se informasjon hos Finans Norge.