Å tenke grønt er noe vi aktivt går inn for i Høland og Setskog Sparebank. Vi har, som skrevet om nylig, for eksempel skaffet en el-bil til bruk av bankens ansatte, og vi mener at det grønne skiftet er viktig både for vår generasjon, men ikke minst for generasjonene som kommer etter oss. En av bankens kunder, selskapet Tarpon Solar, er også enig i dette. De er et firma som har funnet miljøvennlige løsninger som i dag ikke er å finne noe annet sted på markedet.

Tarpon Solar startet opp i 2016, og har i dag tre eiere, der en av dem er daglig leder Marius Borg-Heggedal. Selskapet holder til på Aurskog, og har spesialisert seg på solceller som en kilde til fornybar energi. De bruker tynnfilm solceller som de støper inn i en lett og fleksibel seilduk. Disse dukene kan man bruke på uteplassen sin som solskjerming og samtidig produsere strøm. 

– Tanken bak Tarpon Solar er å bruke solceller, og å finne fleksible materialer som kan erstatte presenninger man bruker i industrihaller, eller solskjermingsduker på uteplasser. Rett og slett å finne muligheter for å bruke solceller der tradisjonelle solceller vanligvis ikke kan brukes, sier Borg-Heggedal.

 

Legger lista høyt

Ifølge Borg-Heggedal jobber de i Tarpon Solar for å lage «et produkt for fremtiden». Derfor lager de ikke bare dukene sine av hva som helst, men ser etter materialer som er interessante for nettopp prinsippet om at det skal være miljøvennlig. Blant annet driver de med gjenbruk av gamle seil til båt, som fortsatt har lang levedyktighet, til tross for at de ikke nødvendigvis er like effektive til båtbruk.

– Levetid av produktet er viktig. Dukene har omtrent 15 års levedyktighet, selv om man kanskje bare kan bruke seilduken i fire år. Det blir mye søppel i for eksempel seilbransjen, og jeg tenker at hvis verden skal stå seg, så må man heve kravene, og da kan man likeså greit legge lista høyt med en gang, og prøve å finne løsninger som tar i bruk gjenbruk, sier Borg-Heggedal.

Selv om solcelleduken produserer med 100 prosent kapasitet i 15 år, betyr det riktignok ikke at den ikke kan brukes etter dette. Når duken er 20 år gammel, produserer den fortsatt med 80 prosent strømproduksjon. Nå jobber Tarpon Solar med å utvikle to ulike duktyper som kan favne mange markeder på en gang. Selv mener gutta at de er leveringsdyktige til noen markeder i dag, og de får daglige henvendelser fra noen som ønsker seg en slik solcelleduk. Typisk for de fleste, er at forespørslene kommer fra land i områder med mye sol.

– I hovedsak har vi et produkt for eksport. Det er mye sol i områdene der mange av henvendelsene kommer fra. Strømmen er ofte dyr, og de har ikke nødvendigvis et velutviklet strømnett, så derfor representerer solceller en sikkerhet. Sånn sett føler vi at vi også er med på å løse et problem med produktet vårt, sier den daglige lederen i Tarpon Solar.

Og selv om de ikke har startet salg av dukene for fullt enda, har de likevel produktet sitt plassert ut i både Dubai og Panama.

 

Solcelleduker til FNs flyktningetelt

– Vi leverte to sett med løsninger til flyktningetelt for FN i vår, i Dubai og Panama. Denne løsningen var en bra løsning, hvor vi bare brukte sertifiserte produkter, og det er viktig. Nå jobber vi med effektivisering for å få et ferdig produkt. FN har også lovt at de skal gjennomføre en test av teltene i regi av dem selv, sånn at vi får en tilbakemelding på hvordan teltene er, sier Borg-Heggedal.

Sammen med dukene, leverte Tarpon Solar også tilhørende batterier som tar opp og lagrer strømmen fra solcellene. Da fikk de et estimat på strømforbruket, og lagde batterier utfra dette. Også her, har det vært et fokus på å tenke gjenbruk, ved at de har kunnet bruke gamle el-bil-batterier.

Nå er målet fremover å finne flere etablerte, gode pilotprosjekter hvor de kan fortsette å teste produktene sine mot det markedet de ser på.

– Vi ønsker å utvide etter hvert. Vi lager et helt nytt produkt som ikke finnes fra før, og derfor må vi også finne løsninger og etablere et marked som heller ikke finnes. Vi har utarbeidet en detaljert forretningsplan der vi har analysert satsningsområdene, og vi er i kontakt med investorer og forskningsmiljøer.

Borg-Heggedals kollega, Tor Egil Holmsen, er positiv, da han mener at satsing på solceller er riktig vei å gå i dag.

– Tiden er med oss, og det er mye fokus rundt fornybar energi. Folk kan enda reagere på at det koster mer med miljøvennlige løsninger, men vi ser at folk blir mer og mer villige til å betale for det. Man får igjen pengene sine ved å bruke solceller over tid, så jeg mener man må endre hvordan man ser på det, og oppføre seg deretter, sier han.

 

Banken som god støttespiller

– Hvorfor har dere valgt å bruke akkurat Høland og Setskog Sparebank?

– Da vi etablerte oss her, var det naturlig å ta kontakt med den lokale banken. Og det er vi veldig fornøyde med. Vi har blitt godt tatt imot her, og har også fått penger av det lokale næringsfondet, sier Borg-Heggedal.

– De har vært en veldig god støtte, og også diskusjonspartner. De er løsningsorienterte, og vi tror også at de syns dette er veldig spennende. Det er moro, legger Holmsen avslutningsvis til.