Vi har besluttet å sette ned rentene igjen. Totalt siden mars har vi satt ned rentene med inntil 1,25%.

Alle eksisterende boliglånskunder får effekt av rentenedgangen fra 3. juni. For alle nye lån vil renten gjelde fra i dag.

Beste boliglånsrente, BLU, vil være 1,85%. 

Beste innskuddsrente, BSU, vil være 3,15%.