Vi bidrar til dugnaden!

Alle boliglånskunder får effekt av rentenedgangen fra 2. april. For nye lån gjelder ny rente fra 26. mars.

Det er tøffe tider for lag og foreninger som nå har stengte anlegg. Vi har derfor besluttet å sette lånerenten til 0 inntil videre.