Få tak over hodet med pensjonssparing

I et hus er pensjonen du får utbetalt fra Folketrygden selve grunnmuren av boligen. Husets fire vegger er satt sammen av pensjonen fra arbeidsgivere. Men for å kunne tette huset må man ha et tak, og det består av den pensjonen du har spart opp selv. Og dette burde du starte med så tidlig som mulig.

Å ha en god pensjon når man blir eldre sørger for at man får en økonomiske trygghet. Og selv om man får utbetalt pensjon fra Folketrygden, og pensjon fra arbeidsgiver, er det viktig å starte tidlig med egen sparing, spesielt for yngre mennesker i dag. I Høland og Setskog Sparebank er det totalt åtte autoriserte, finansielle rådgivere som jobber med blant annet pensjonssparing, ledet av Kjell J. Sæther.

– Når det gjelder pensjon burde man få en oversikt og komme i gang med sparing så tidlig som mulig. Det viktigste er kanskje å få den oversikten, sånn at man er klar over hva som skal til, sier han.

For selv om vi har krav på pensjonsutbetaling fra staten, er egen sparing helt essensielt. Dette er fordi de yngre kommer til å måtte jobbe lenger dersom de skal få en like god pensjon som det de eldre gjør i dag. 

– Jo tidligere man kommer i gang, desto bedre er det. Jeg skjønner at det er mange ting man skal ordne i en etableringsfase i livet, men man kan starte med et par hundrelapper i måneden, så man får et forhold til pensjonssparing. Også får du veldig hjelp av de pengene på grunn av langsiktig avkastning, sier Sæther.

For mange er det kanskje ikke så lett å vite hvordan man skal komme i gang. Sæthers beste tips er da at man tar kontakt med banken for å sette opp et møte med en av rådgiverne.

– Ta et møte med en rådgiver, lag en spareplan med fast trekk, og følg denne planen. Da har du løst ganske mye. Pensjonssparing er viktig for at man skal få det bedre som pensjonist.

Mange har en personlig rådgiver som de kan ta kontakt med, men Sæther presiserer at det ikke er noe i veien for å ta kontakt med banken generelt også, slik at man kan få hjelp til å avtale et slikt møte.

Pensjonssparing vil få et økt fokus fremover, da det i 2021 lanseres noe som heter «Egen pensjonskonto» (EPK). Den vil gjøre det lettere å få en god oversikt over egne ordninger for alle som er lønnsmottakere.

– Og igjen, da er et møte med en rådgiver i banken fint, sånn at man kan få se og skjønne hvordan dette fungerer, sier Sæther.

– Hvorfor skal man velge å spare i akkurat Høland og Setskog Sparebank? 

– Fordi det er her du treffer de beste rådgiverne, rett og slett. Det er kanskje litt skrytete å si, men det må være lov. Vi er lokale, og vi er et bra team som samarbeider godt. Alle er veldig kompetente.

Sæther forteller at det så langt ikke har vært veldig vanlig å spare til pensjon i ung alder. Han har sett en økning, men det er få som starter på eget initiativ.

– Det å ta det møte, og få den oversikten, det er viktig. Det er denne bevisstgjøringen som er viktig. Og da er vi i banken her for å hjelpe deg å komme i gang.

Er du interessert i vite mer? Kontakt din rådgiver eller send oss en mail til marked@hsbank.no.