Som en av de største bankene i lokalsamfunnet, har vi i Høland og Setskog Sparebank også i år forsøkt å bidra til at det finnes et bredt tilbud for alle og enhver, slik vi har gjort i lang tid. Snart har vi lagt atter et år bak oss

Høland og Setskog Sparebank ble stiftet av lokalsamfunnet i 1849, og det har hele tiden vært viktig for oss å gi tilbake for det vi har bygget sammen. For det er ikke bare i jula vi har et ønske om å gi gaver, det gjør vi året rundt. Vi prøver som best vi kan å skape et sterkt lokalsamfunn med et bredt tilbud til både store og små. Dette gjør vi både gjennom gaver, men også gjennom sponsoravtaler og ellers gode avtaler med de vi samarbeider med. Vi har avtaler med rundt 30 lag og foreninger, der vi bidrar medrundt 2,3 millioner kroner. Blant disse er for eksempel Bjørkelangen Sportsforening, Høland Idretts- og Ungdomslag, Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag, Rømskog Idrettslag og Setskog Idrettslag. Her er det vi som finansierer idrettsanleggene og klubbhusene på gode betingelser. Men vi prøver også å gi til de som favner et bredere geografisk område, som Romerike Golfklubb og Mangenfjellet Turforening. Andre foreninger vi har avtaler med, er blant andre Norges Motorklubb Aurskog-Høland, Fet Skiklubb, skytterlagene i kommunen, samt korps rundt om.

Lokalsamfunnet består riktignok ikke bare av større foreninger og lag, men også av enkeltpersoner. Og disse er det også viktig å støtte, slik at de kan fortsette å være motiverte og entusiastiske når de skal ta på seg atter nye utfordringer. Disse menneskene støtter vi ved å dele ut gaver. Årlig deler vi ut gaver i form av stipend på 200 000 kroner. Av disse er det to studiestipend pålydende 50 000 kroner, et kulturstipend på 60 000 kroner, samt to idrettsstipend på 20 000 kroner. I elleve år, har vi delt ut studiestipendet, som totalt har utgjort 1,1 millioner kroner. Idrettsstipendet har vi delt ut i 10 år, altså totalt 400 000 kroner, mens kulturstipendet har vi gitt ut i hele 20 år, som vil si én million kroner til sammenMindre foreninger, som velforeninger, kor, samfunnshus med flere, har også årlig mottatt gaver etter søknad. Og selv om ingen av disse gavene har vært pakket pent inn og lagt under julegrana, så har de likevel vært til stor glede for de som har fått dem

Vi har også bidratt med større gaver. Vi var med å finansiere svømmehallen på Bjørkelangen med tre millioner i bidrag, orgelet i Søndre Høland kirke med 500 000 kroner, en gratiskonsert med VAMP i 2019og nå bidrar viogså medrestaureringen av Elgheia

Totalt utgjør alt dette store pengesummer, og det kommer godt med for alle som mottar. Og det er det som gjør det så fint å gi, fordi man ser hvor mye man bidrar, og all den gleden det fører med seg for alle som kan benytte seg av det brede tilbudet vi får lokalt. Vi i Høland og Setskog Sparebank er stolte av lokalsamfunnet SOM VI HAR BYGGET SAMMEN, og det er en glede å gi tilbake. Sammen skal vi gå inn i det nye året, og sørge for at det blir et bra et. 

 

God jul og godt nyttår,

Fra alle oss i Høland og Setskog Sparebank