Aurskog-Høland kommune er en av de største kommunene i landet innenfor skog og korn, samtidig som vi også har noe husdyrhold. Mange av disse bøndene er kunder hos oss i Høland og Setskog Sparebank, og landbruk er et viktig satsingsområde for banken. Vårt mål er å sørge for at landbrukskunder som holder til i vårt område, skal få en mest mulig trygg og forutsigbar økonomisk hverdag.

 1. januar 2019 opprettet derfor banken et eget landbruksteam, med den hensikt å kunne gi best mulig oppfølging til hver enkelt kunde som lever av nettopp landbruk. Dette gir en trygghet både overfor kunden, men det er også med på å gjøre hverdagen enklere for de ansatte, da det gjør at man får et tydelig fokus, og unngår usikkerhet rundt enkeltsaker.

– Vi har jevnlige møter hvor vi diskuterer planer for kommende måneder og halvår, og kan diskutere kundecaser slik at kundene får den oppfølgingen de trenger. Jeg tror dette er med på å gjøre at kundene føler seg godt ivaretatt, og jeg tror folk setter pris på måten vi gjør ting på, sier Ole-Einar Holth, leder av landbruksteamet

Teamet består av totalt fem ansattesom alle jobber innenfor ulike områder.Dermed kan landbrukskundene få all hjelpen de trenger innenfor både kreditt, finansiering og ikke minst forsikring. Dessuten har teamet folk innenfor alle aldersgrupper, som gjør det mulig å skape en enda bedre kjemi mellom banken og kundene, fordi man i større grad kan være på bølgelengde.

– Vi mener selv at vi har en bred kompetanse innenfor landbruk, og vi sørger for å vedlikeholde den kompetansen ved hele tiden å oppdatere oss gjennom kursing og diverse. Vi har også stor interesse for faget, og dessuten erfaring, sier Ole-Einar.

Bakgrunnen for at teamet ble satt sammen, er den store andelen av bankens kunder som driver med landbruk. Samtidig er det også fordi banken har en del yngre kunder som ønsker å satse på landbruk. Dette er noe vi i Høland og Setskog Sparebank har stor tro på, og derfor ønsker vi å bidra med det vi sitter på av kunnskap, slik at det skal være enklere for nettopp disse bøndene å lykkes.

Å jobbe med såpass tett oppfølging innebærer blant annet besøk hjemme hos kundene. Dette er også med på å bidra til at teamet får et mer personlig forhold til kundene, og blir godt kjent. 

– Kundene forteller om sin drift, og dette er både lærerikt og viktig for oss som bankrådgivere. Og dette snakker vi ikke om på telefonen, vi sitter derimot hjemme på kjøkkenet deres og drikker kaffe samtidig, sier Ole-Einar.

– Fordelen er helt klart lokalkunnskapen vår. Vi er der kunden bor, vi kjenner dem og de kjenner oss, legger Øystein Heggedal, teamets forsikringsekspert, til. 

Som et av de mest utsatte yrkene, er det viktig for bønder at de har trygge rammer hvor for eksempel alle forsikringer er i orden. 

– Det er ikke bare kasko på en ny traktor som er viktig. Pensjonsordninger som bønder ikke har, livsforsikringer og så videre, er ting det er viktig for en bonde å ha på plass. Vi mener selv at vi er gode på dette, og dessuten så ønsker vi å kunne gi kundene de beste løsningene, sier Øystein.  

– Det er viktig at vi har landbruksteamet. Det er viktig å kunne gi og få til å lage gode løsninger for kundene, og det er spennende å kunne satse såpass mye på landbruksområdet fordi vi har interesse for det selv. Vi ønsker å sørge for at kundene får en trygg og forutsigbar økonomisk hverdag, avslutter Ole-Einar.