Grønt boliglån er vårt gunstigste boliglån for deg med energimerke A eller B på boligen.

Hva skal til for å få Grønt boliglån?

  • Dokumentert energimerket bolig A eller B
  • Ny e-takst

Hva betyr energiklasse A eller B?

Lavenergibygninger, passivhus o.l. bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

Er du usikker på om boligen din er energimerket eller vil vite mer om energimerking kan du se på energimerking.no for mer informasjon.


Energisparelån

Oppfyller du ikke kravet til Grønt boliglån så fortvil ikke. Vi har ENERGISPARELÅN. Et lån med ramme inntil kr 300.000,-. Ingen etableringsgebyr og 0,75 prosentpoeng under boliglånsrenten.