Å tenke mer grønt står stadig mer aktuelt på dagsordenen. Det er viktig både for oss i verden i dag, men ikke minst også for fremtidige generasjoner. Små grep kan gi store utslag dersom alle bidrar, og gjør sin del av jobben. Også vi i Høland og Setskog sparebank ønsker å være en bidragsyter i dette felles arbeidet.

Tidligere i år ble det foreslått av en ansatt i banken at Høland og Setskog sparebank skulle skaffe seg en elbil som kunne brukes i jobbsammenheng. Kort tid etter ble nettopp dette gjort. Banken gikk til innkjøp av en nå grønnlakkert Volkswagen e-up!, som står parkert utenfor bankens lokaler til fri bruk av de ansatte når de skal på kjøreturer i sammenheng med jobb.

Elbiler har blitt stadig mer populært blant folk, både fordi det medfører mange fordeler som gratis parkering på kommunale parkeringsplasser eller muligheten til å kjøre i kollektivfelter, men ikke minst fordi det er et mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonelle bensin- eller diesel-biler. Miljøbelastningen fra en elbil er over tid, ifølge Norsk elbilforening, lavere enn fra andre biler, og miljøgevinsten blir større jo lenger man kjører. Dessuten er 98 % av strømproduksjonen i Norge fornybar, da vi i stor grad er selvforsynte med vannkraft, som er med på å redusere det klimamessige avtrykket fra en elbil ytterligere.

Støtter energisparetiltak i hjemmet

Å skaffe en elbil er riktignok ikke det eneste Høland og Setskog sparebank har gjort for å bidra i det grønne skiftet. Vi har også opprettet et energisparelån som tilbys alle kunder som ønsker å gjennomføre tiltak i boligen som er energisparende. Dette kan eksempelvis være å skaffe en varmepumpe for å redusere strømforbruket fra tradisjonell oppvarming, eller å installere solcellepanel på taket. Lånet har en ramme på inntil 300 000 kroner. 

Energisparelånet er dessuten et lån uten etableringsgebyr, som betyr at du slipper å betale avgiften en bank tar for å opprette et lån i ditt navn. Frem til 1. januar 2021 er lånet rentefritt, for å bidra til at flest mulig kan utføre eventuelle endringer i boligene sine som kreves innen 2020. Etter 1. januar 2021 vil dette lånet også ha 0,75 prosentpoeng lavere rente enn boliglånsrenten, nettopp for at det skal være gunstig å velge grønt hos Høland og Setskog sparebank.

energisparelan